Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i at. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest PPG Deco Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 8 („Administrator”). Dane kontaktowe Administratora dp-eu@ppg.com; kontakt@paletazyskow.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą akcji promocyjnej „Paleta Zysków” (dalej: „akcja promocyjna”), w celu marketingu bezpośredniego, tj. dostarczania Pani/Panu treści marketingowych i promocji towarów i usług świadczonych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyżej podanego prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, co stanowi przesłankę wyrażoną w przepisie art. 6 ust. 1 lit f) RODO oraz prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu (art. 6 ust. 1b RODO),
3. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy, współpracownicy i kontrahenci Administratora, a także firmy świadczące na rzecz Administratora usługi związane z koordynacją akcji promocyjnej, usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
4. Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. Przekazanie danych nastąpi na podstawie art. 46 ust.2 lit.c RODO. Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do przekazanie kopii danych, w celu uzyskania kopii danych prosimy o kontakt pod adresem: dp-eu@ppg.com; kontakt@paletazysków.pl
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, a następnie przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
· żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
· do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w akcji promocyjnej oraz dostarczania Pani/Panu treści marketingowych;
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnymi innym celu.