FORMULARZ REJESTRACJI

NIP

IMIĘ

NAZWISKO

EMAIL

Numer kontaktowy

NAZWA FIRMY

MOJE CENTRUM DEKORAL

Pobierz upoważnienie do wzięcia udziału w programie Paleta Zysków

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest konieczne do rejestracji Uczestnika w Programie. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe uczestnictwo w Programie oraz rejestracja na Stronie WWW.

Informacja o danych osobowych

Zostałem poinformowany, że dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie mojej zgody, w celach związanych z obsługą akcji promocyjnej „Paleta Zysków” (dalej: „akcja promocyjna”).